“ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ” ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2007