“ΓΚΑΛΕΡΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ, ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ 6” DECO ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ 2007