Πίσω σε Αντικείμενα Design

1/1

|

Athens Bench Mark

Περιγραφή

“LANDED” Πηγή έμπνευσης Η προσομοίωση της σταδιακής μεταβολής της κλίμακας μιας πόλης, όπως την αντιλαμβανόμαστε κατά την προσγείωση, με την προοπτική της σύνθεσης που οδηγεί στο ίδιο σημείο φυγής, συνδέει δυναμικά την πολεοδομική κλίμακα με τη μικροκλίμακα του αντικειμένου. Η φόρμα περιλαμβάνει μία πλευρά στατική, που πηγάζει από τη σχέση της με το έδαφος, ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται σε διάλογο με τον αβαρή-αεροδυναμικό της χαρακτήρα. Η χρήση σκυροδέματος με εμφανή αδρανή εικονίζει την ανακύκλωση μέσα από την επανάχρηση των υλικών, ενώ παράλληλα δανείζεται την υφή της θέας μιας πόλης από ψηλά, όπου τα κτίρια εμφανίζονται σαν κουκκίδες. Εδώ παρουσιάζεται μια ομάδα από γλυπτά-καθίσματα, τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν είτε ως σύνολο είτε μεμονωμένα.

Στατική μελέτη: Γιάννης Μαρνέρης και Συνεργάτες