“ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ” APARTMENTS 2013