“ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ 1” CASA VOGUE 2010